25 Септмври 2020
1 EUR = 1.7581 BGN
1 USD = 0.7599 BGN
1 GBP = 0.4441 BGN
ОБЩЕСТВО
14.01.2020 17:45

Коментари 0 / Видяна 3110

Съдът даде ход на делото по казуса Томов

Още по темата: След 10 дни решават съдбата на Румен Томов като кмет РУМЕН ТОМОВ ОСТАВА КМЕТ ДО ПРОИЗНАСЯНЕ НА КС ВАС отхвърли жалбата на кмета Р.Томов за допълване на решението и спиране на делото му заради Конституционния съд! ОИК – Благоевград отряза мераците на адвокатката на Румен Томов Съдбата на инж. Румен Томов като кмет остава неясна Съдът гледа делото по казуса с Румен Томов АС – Благоевград решава днес съдбата на кмета Томов Румен Томов се върна в кметския кабинет Циркът продължава! Румен Томов саботира собственото си обжалване Сагата продължава: АС – Благоевград заседава по жалбата на Томов

 

Административен съд Благоевград даде ход на делото по същество във връзка с жалбите на четирите партии против Решение № 300-МИ от 20.12.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград, с което отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Томов, кмет на Община Благоевград.

 

Припомняме, че четирите партии  ПП ГЕРБ, ПП МИР, ПП Нова алтернатива и ПП Свобода подадоха жалби срещу решението на ОИК Благоевград да не прекрати правомощията на кмета Томов. До това се стигна, след като бившия градоначалник Камбитов подаде сигнал в  избирателната комисия, че Румен Томов не е прекратил действащата си фирма в законния едномесечен срок след като е избран за кмет.

 

Съдия Димитър Узунов изслуша страните по делото и  прие като доказателства цялата приложена към жалбите преписка. Представителят на ОИК, адв. Мартин Бусараров представи днес  и допълнителни писмени доказателства, а именно писма по изходящия дневник на комисията, изпратени до Агенция по вписванията, Общински съвет Благоевград и лично до Румен Томов.

Румен Томов, като заинтересована страна по делото не се яви в съда и бе представляван от адвокат  Милана Кривачка. В хода на изявлението си, тя оспори жалбите като недопустими, т.к. не са подадени вследствие на решение на  централните ръководства , а от председателите или представители на съответните партии. Тя оспори изобщо правото на жалба на ПП „Нова алтернатива“ и ПП „Свобода“, с мотив, че те не са представени в общинския съвет, защото нямат избрани съветници. Отделно адв. Кривачка направи искане за откриване на производство по оспорване истинността на съдържанието на писмо изпратено на 12.12.2019 година от Общински съвет Благоевград до ОИК-Благоевград, с което съвета уведомява ОИК, че в периода от 04.11.2019 година до 04.12.2019 година, съгласно справка в деловодната програма не е открито писмо, с което инж. Румен Томов да уведомява, че е предприел действията описани в разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА. Искането си тя мотивира сочейки представено по делото уведомление от Румен Томов, но депозирано на 16.12.2019 година.

 

Съдът постанови, че по допустимостта на всички жалби ще се произнесе с крайния си съдебен акт, като допусна и прие всички представени от страните писмени доказателства, както и уважи искането за откриване на производство по оспорване истинността на съдържанието на писмо изпратено на 12.12.2019 година от Общински съвет Благоевград до ОИК-Благоевград. Съдът възложи доказателствената тежест по това производство на заинтересованата страна Румен Томов, като процесуалният му представител заяви, че ще се ползва от представеното по делото писмено доказателство, а именно уведомление от Румен Томов, депозирано в Общински съвет Благоевград на 16.12.2019 година. В заседанието стана ясно, че куриозното в случая е, че в депозираното в ОИК писмено възражение от Румен Томов се сочи, че на 04.12.2019 година е искал да връчи уведомление до председателя на общинския съвет, като лично искал да го даде на г-н Христо Ковачки, в качеството му на най-възрастен съветник и председателстващ заседанията на съвета, поради липсата на избран председател, който отказал да го получи с мотив, че не е председател на съвета, като самият Томов твърди, че поради тази причина оригиналът на този документ останал у него. В следващото изречение обаче Томов твърди, че няколко дни по-късно установил, че Христо Ковачки не е депозирал уведомлението му в общинския съвет, поради което той лично го входирал, чрез деловодната система на Община Благоевград. Въпросът е защо това не се случило до 04.12.2019 година, по предвидения ред през деловодството.

 

Поради липса на други доказателствени искания от страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и даде ход по същество, като жалбоподателите накратко изложиха своите становища защо жалбите са допустими и основателни и следва да бъдат уважени, като цитираха и съдебна практика по идентични казуси.

 

Адвокат Бояджийски , процесуален представител на ПП „ГЕРБ” и адвокат Анева, представляваща ПП „МИР” и ПП „Нова алтернатива” изложиха фактите на основа на събраните доказателства, според, които Румен Томов е в нарушение на чл. 41 от ЗМСМА след като не е заличил фирмата си ЕТ „Румен Томов – АЛМА-ЕМ“преди законноустановения срок от 30 дни от деня на обявяването му за кмет, а именно до 4 декември 2019г. Той не е уведомил в срок и ОИК , и ОбС Благоевград за обстоятелствата по напускане на управляваните от него дружества, което също е в пряко нарушение на чл. 41 , ал. 3 от ЗМСМА.

 

Председателят на ОИК адв. Мартин Бусаров, като ответна страна по делото, отбеляза, че оспорваното решение 300 МИ е издадено от компетентен орган при спазване на  процедурата и остава на съда да се произнесе по неговата законосъобразност.

 

Днешното заседание на АС бе открито и се проведе при висок обществен интерес.

 

Съдът определи на страните тридневен срок да депозират своите подробни писмени становища по казуса и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Автор: Магдалена Тренчева, E79 News; Снимки: Магдалена Тренчева
Тагове:

Коментари:

За да напишете коментар влезте в пълната версия на сайта