28 Февруари 2020
1 EUR = 0.5113 BGN
1 USD = 0.5606 BGN
1 GBP = 0.4346 BGN
СТРАНА
16.01.2020 11:10

Коментари 0 / Видяна 404

ПРСР отпуска средства за справяне с последиците от болестите по животните у нас

Още по темата: 6000 работодатели са объркали справките за доходи, изплатени през миналата година При отказ от организирано пътуване в чужбина средствата се възстановяват „Булгартрансгаз“: Не сме уведомявани за подизпълнител на „Турски поток“ Руска компания ще строи „Турски поток“ в България Работодателите могат да кандидатстват за средства за наемане на безработни 80% oт зеленчуците на пазара у нас са внос Разрешават платения отпуск при 4 месеца натрупан стаж Нов сайт ще отговаря на въпросите на бизнеса за Наредбата за касовите апарати 3,7 млрд. евро са приходите от международен туризъм в България през 2019 г. Към края на 2019 г. вземанията на фирмите за бързи кредити са 2.908 млрд. лв.

 

Над 75 млн. евро ще отпусне на кандидат-бенефициенти през тази година Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.,Областен информационен център – Благоевград. 

 

Средства са предвидени за инвестиции в земеделски стопанства, стартиране на земеделска дейност, залесяване и поддръжка, ограничаване и справяне с последствията от тежката епизоотична обстановка, както и за подпомагане на Местни инициативни групи и консултантски услуги и др.

                                                                              

През 2020 г. е предвиден целеви прием на проекти по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“.

 

По нея приоритетни ще са проектните предложения, които се реализират в райони в близост до зони в епизоотична обстановка, такива с по-висок риск от инфекциозни заболявания, както и за вече пострадалите животновъдни стопанства.

 

Предвиденият прием е в периода февруари-март 2020 г., като общият бюджет по процедурата е 23 млн. евро. Максималният размер на едно проектно предложение за частни  стопани е 700 хил. евро за кандидати, отглеждащи свине, 500 хил. евро за отглеждащи птици и 200 хил. евро за стопанства с дребни преживни животни. Във връзка с усложнената епизоотична обстановка, по мярката ще могат да бъдат закупувани и животни за възстановяване на стопанствата, засегнати от инфекциозните заболявания.

 

През месец март се очаква да стартира целеви прием на проекти и по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, която традиционно предизвиква голям интерес сред земеделските стопани.

 

През тази година, обаче, за подпомагане по подмярката ще могат да кандидатстват само стопани от сектор „Животновъдство“. Разполагаемият бюджет по процедурата все още не е уточнен, но за всеки отделен проект ще се отпускат от 15 х. до 1 млн. евро. Кандидатстването ще става чрез извършване на предварителен подбор на концепции за проекти предложения.

 

Бенефициентите по одобрените проекти ще могат да инвестират средствата в строителство или ремонт на сгради, закупуване на земя, сгради, машини, оборудване, специализирани земеделски транспортни средства, софтуер и достигане на съответствие с международно признати стандарти. 

 

През второто тримесечие на годината се очаква да стартира и прием на проектни предложения по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“. С проекти до 25 000 евро земеделски стопани с икономически размер на стопанството от 6 до 8 хил.евро СПО ще могат също да модернизират физическите активи на своите ферми.

 

Съвсем скоро пък се очаква да започне кандидатстването с проекти по друга позната подмярка на българските стопани – 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Проектите по тази подмярка са на стойност 15 х. евро и ще се отпускат на земеделски стопанства – физически лица, ЕТ, ЕООД, отглеждащи свине, овце, кози и птици.

 

15 млн. евро от ПРСР 2014 – 2020 г. са предвидени тази година за подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“.

 

Организации, които провеждат научно-изследователска или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии, ще могат да разработят проекти на стойност до 100 х.евро. Очаква се приемът на проекти по тази подмярка да стартира в последното тримесечие на 2020 г.

 

В началото на лятото, собственици на земеделски и неземеделски земи и общини ще могат да подават проекти по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“, която ще предоставя подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви чрез почвоподготовка, закупуване на залесителен материал, ограждане на залесителни територии.

 

Местните инициативни групи също ще могат да кандидатстват за финансиране през тази година. През септември се очаква да отвори процедура 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, която ще финансира малки пилотни проекти на МИГ, преминали оценка за административно съответствие и допустимост.

 

Освен това, и през тази година продължава приемът на проекти по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на Местни инициативни групи“. 6 млн. евро от Програмата тази година са предвидени за Национална служба за съвети в земеделието чрез подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“.

E79 News
Тагове:

Коментари:

За да напишете коментар влезте в пълната версия на сайта