16 Октомври 2021
1 EUR = 1.9558 BGN
1 USD = 1.6121 BGN
1 GBP = 2.1951 BGN
СТРАНА
14.10.2021 16:32

Коментари 0 / Видяна 412

4 млн. лв от хазарт отиват за физкултурни салони и спортни площадки

 

Четири милиона лева от постъпленията от хазарт ще бъдат разпределени между държавни и общински училища за изграждане на нови и ремонт на съществуващи физкултурни салони и спортни площадки.

 

Средствата, заложени в съвместната Годишна програма на министрите на образованието и науката и на младежта и спорта, се отпускат за 2021 г.

 

Основание е Законът за хазарта, според който не по-малко от 10% от прихода отиват за поддръжка, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища.

 

С писмо до регионалните управления на образованието (РУО) днес Министерството на образованието и науката (МОН) кани директорите да кандидатстват по програмата.

 

Държавните училища, финансирани от МОН, могат да кандидатстват до 9 ноември т.г. в съответното РУО.

 

РУО ще подреждат постъпилите проектни предложения по критерия „брой ученици в редовна форма на обучение за съответната година“.

 

До 15 ноември т.г. общинските и държавните училища, които се финансират от министерствата на културата и на младежта и спорта, подават документи за кандидатстване директно в МОН.

 

Програмата ще финансира дейности в три различни модула. Може да се кандидатства за ремонт на съществуващ физкултурен салон.

 

В зависимост от това дали се предвижда цялостна или само вътрешна реконструкция, допустими дейности могат да бъдат мерки за енергийна ефективност, ремонт на покриви, съблекални и/или санитарни възли, подмяна на спортна настилка, на отопление, вентилация и климатизация, на водопроводна и/или електроинсталация, боядисване.

 

Програмата ще финансира също проектиране и строителство на нови физкултурни салони, както и изграждането и ремонта на открити спортни площадки в училищата.

 

Немалка част от училищата в страната не могат да задоволят потребностите за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт.

 

Целта на програмата е да се подобри спортната култура и физическото възпитание на учениците чрез мерки за модернизиране на спортната база в училищата.

 

Идеята е да се създадат пълноценни условия за спорт на децата не само в часовете по физическо възпитание, но и извън учебната програма.
 

E79 News; Снимки: Илюстративна
Тагове:

Коментари:

За да напишете коментар влезте в пълната версия на сайта