28 Ноември 2021
1 EUR = 1.9558 BGN
1 USD = 1.6121 BGN
1 GBP = 2.1951 BGN
ЛЮБОПИТНO
26.11.2021 00:00

Коментари 0 / Видяна 494

Какви видове кредити съществуват и как да разберете кой е най-подходящият за вас?

Развитието на кредитния пазар в условията на засилено търсене на заеми доведе до предлагане на разнообразни кредитни продукти, задоволяващи конкретни нужди на потребителите. Познаването на видовете кредити позволява на потребителя са съумее да избере най-подходящия за него, който изцяло отговаря на възможностите и потребностите му.  Най-общо различаваме следните видове кредити:

 

Потребителски кредит

 

Подходящ е както за покупка на конкретна стока – стоков кредит, така и за потребители, които не желаят да посочат конкретната цел, за която ще се употребят средствата. Лихвите могат да бъдат плаващи или фиксирани. Потребителските кредити с фиксирана лихва са добър избор за търсещите сигурност и стремящите се към прецизно планиране на разходите. Склонните да рискуват, както и потребителите, които не се стремят към дългосрочно управление на финансите и разходите си, намират за по-подходящи потребителските кредити с плаваща лихва, които дават възможност за по-изгодни условия, в случай че лихвата падне.

 

Ипотечен кредит

 

Различаваме целеви и нецелеви ипотечни кредити. Целевите ипотечните кредити обикновено се отпускат за покупка на жилище, което се ипотекира в полза на финансовата институция до погасяване на кредита. Подходящи са за потребители, които се нуждаят от свой дом, но не разполагат със собствени средства за закупуването му или с гарант. Подобен вид кредити представляват известен риск – възможност потребителят да изгуби жилището, ако не погасява редовно вноските си, поради което са важни прецизна преценка на дългосрочните финансови възможности и внимателно съставен бюджет. Нецелевите ипотечни кредити са подходящи както за физически, така и за юридически лица. Обезпечават се с ипотека, а отпуснатите средства могат да се използват за различни цели.

 

Бизнес кредити

 

За нуждите на юридическите лица се отпускат заеми, подходящи за стартиране на бизнес, за оборотни средства, за покриване на текущи разходи, за инвестиции.

 

Бърз кредит

 

Отпуска се само срещу лична карта, сумата е ограничена, по правило по-малка в сравнение с отпусканата при другите видове кредити, а срокът за връщането ѝ – кратък. Това е така нареченият онлайн кредит, подходящ за потребители, които не могат да посочат гарант, не работят на трудов договор или имат остра и спешна нужда от финансови средства за кратък период от време. Процедурата по кандидатстване и одобрение е улеснена и бърза. 

E79 News
Тагове:

Коментари:

За да напишете коментар влезте в пълната версия на сайта